Home » Övriga produkter » Pallmagasin

PALOMAT®

PALLHANTERING I GOLVHÖJD

Automatisering är ett av nyckelorden för att uppnå ökad effektivitet. Pallmagasinet PALOMAT® automatiserar pallhanteringen, effektiviserar arbetsgången med att stapla upp och att stapla ner pallar. Detta skonar medarbetarna från de olämpliga manuella tunga pallyften som kan skada både människa och pall.

Så fort du har tagit ut en pall längst ner i din pallstapel, matas en ny pall ned och blir snabbt redo för att hämtas. Om du istället behöver stapla upp pallar, så är det lika enkelt. Du matar in en pall längst ner i Palomaten och den lyfter genast upp pallen ett steg så att du kan mata in nästa.

Spara pengar med våra pallmagasin

Den tid ni sparar genom att lösa din pallhantering med vår Palomat är betydande. Även om du idag hanterar dina pallar med en truck. Det tar nämligen avsevärd tid att köra upp gafflarna till översta pallen och sedan att sänka ner dem igen. På ett år har ni sparat en ansenlig mängd timmar och därmed pengar. Även den mängd pallar som skadas då de tappas eller släpps ner i golvet vid manuell hantering är normalt stor. Detta kan vara en betydande kostnadspost. Den viktigaste insparningen är dock såklart den mänskliga, då våra pallmagasin helt tar bort alla argument för att lyfta en pall manuellt och därigenom riskera alvarliga skador på axlar och rygg. Skador som dessutom kan bli mycket kostsamma för företaget rent ekonomiskt.

PALOMAT® kan ingå som en naturlig del av till exempel produktionen, ett lager, en packavdelning eller en butik – alla områden i en verksamhet där det finns behov av att stapla upp eller stapla ner tomma pallar på golvnivå.

Din partner för pallhantering

Med våra pallmagasin kan du lita på en leverantör som bara håller det bästa för gott nog. Vi lägger stor vikt vid att vara en lyhård, flexibel och innovativ tillverkare och leverantör genom att ägna oss åt kontinuerlig kundvård och produktutveckling. Säkerheten i våra produkter håller mycket hög klass och uppfyller med marginal marknadens krav gällande ergonomi, LEAN, och arbetsmiljö.

Vi på Hofpartner är mycket stolta över vårt samarbete med vår danska partner Palomat.

Ditt utbyte av PALOMAT®

• Ordning och utrymmesbesparing

• Optimerat pallflöde

• Förbättrad arbetsmiljö

• Reducerade omkostnader för pallar

• Ökad effektivitet

 

Spara sjukdagar för din personal

• Ingen manuell pallhantering

• Färre sjukdagar per medarbetare

• Reducerad tidsförbrukning per pall

• Färre ryggskador, klämda fingrar och fötter

• Minskat behov av truckkörande

• Lean – högre effektivitet med minskat resursbehov

PALOMAT® GREENLINE

Palomat Greenline stor

PALOMAT® 5

Palomat 5 för pallstapling

PALOMAT® AGV

Palomat AGV pallmagasin

PALOMAT® FLEXOMATIC

Palomat Flexomatic för 15 pallar

PALOMAT® ½ PALLETS

palomat 1/2 pallar - startbild

PALOMAT® ADJUSTABLE

Palomat adjustable pallmagasinshantering

PALOMAT® DOUBLE UP

Palomat Dubbelpall

PALOMAT® INLINE

Palomat Inline