Home » Om oss

Om Oss

Hofpartner AB ligger i Åmål vid Vänerns västra strand i en bygd med mycket pappersindustri.

Ägare och grundare är Richard (Ricky) Holmström, som också är VD på företaget.

Vi är en komplett leverantör av lyfthjälpmedel, rullaxlar och chuckar. Vi har egen utveckling, konstruktion, försäljning, marknadsföring, tillverkning och service.

I vår kompletta verkstad tillverkar vi komponenter från några få millimeters storlek upp till flera meter i längd.

Vi har avancerade datorhjälpmedel för både konstruktion och tillverkning och arbetar ständigt med att bli effektivare i alla led.

Vår strävan är att vara den bästa partnern för våra kunder.

Vi är er Hofpartner!