Home » Chuckar » ACAMS – Säkerhetschuck

ACAMS Säkerhetschuck ”Norris”

Vår nyutvecklade luftmekaniska säkerhetschuck ACAMS ger dig maximal säkerhet mot att ofrivilligt tappa en rulle eller mot förlorad banspänning med efterföljande banbrott.

Vår säkerhetschuck expanderar med hjälp av fjäderkraft och går ihop när den trycksätts. Detta betyder att man inte kan tappa en rulle vid tryckluftbortfall eller extra säkerhet mot förlorad banspänning vid av- och upprullning.

Chucken är särskilt väl anpassad för lyft av rullar med robot. Säkerheten mot att tappa lasten är extra hög. Den går dock även att använda i andra applikationer där extra hög säkerhet mot förlorad banspänning är ett krav.

De specialgjorda expandrarna ger optimalt stöd vid lyft av rullar och minimerar nedhäng och ”svaj”. Detta är en stor fördel vid robothantering. Vår expanderande chuck kan vara världens bästa för rullhantering.

Teknik i våra säkerhetschuckar

Grunden i ACAMS är samma beprövade teknik som i vår standardchuck ACAM och delar dess unika materialval. Nämnas kan särskilt chuckkonan som är gjord i extra slitstark specialplast. Chuckens hus är gjord i höghållfast stål som är ythärdad och lågfriktionsbehandlad med teflon för maximal styrka och verkningsgrad samt minimalt slitage.

Optioner till våra säkerhetschuckar

Som tillval kan man få inbyggd sensor som känner att säkerhetschucken är ordentligt införd i rullens hylsa. Sensorn är i form av en polymerring som trycks in när chucken är helt införd i hylsan. Det går även att få chucken utrustad med sensorer som ger signal när chucken är expanderad eller kollapsad.

Vi specialanpassar gärna vår säkerhetschuck till just era speciella mått och behov.

ACAMS

Specifikationer:

  • Inverterad låsfunktion – säkerhet mot luftbortfall
  • Expanderas med fjäderkraft och kollapsar med luft
  • Perfekt centrering
  • Kan fås med hylssensor
  • Kan fås med aktiveringssensor
  • Chuckkonan tillverkad av extra slitstark specialplast
  • Högt vridmoment
  • Minimalt underhåll och litet behov av reservdelar