Home » Övriga produkter » Pallmagasin » PALOMAT® DOUBLE UP

PALOMAT® DOUBLE UP

1 PLUS 1 PALL – STAPLING OCH AVSTAPLING

PALOMAT® Double Up – Two in a line – är en del av Palomats Stand Alone serie – staplar och avstaplar 1+1 tomma pallar automatiskt i förlängning av varandra. Användaren sätter in eller tar bort pallarna med hjälp av en lyftvagn eller truck. All pallhantering sker i golvhöjd. PALOMAT® Double Up ser pallarna via fotosensorer, varefter pallarna automatisk staplas eller avstaplas 1+1 pall i förlängning av varandra.

Avstapling: Två staplar med max. 15 pallar i varje stapel sätts in i PALOMATen. Pallarna avstaplas automatiskt 1+1 pall i förlängning av varandra.

Stapling: 1+1 pall i förlängning av varandra sätts in i PALOMATen, varefter pallarna automatiskt staplas till max. 2×15 pallar. Pallstaplarna kan nu tas bort.

PALOMAT® Double Up drivs enbart manuellt med hjälp av touchpanelen, när det ska bytas mellan stapling och avstapling eller omvänt. Därutöver arbetar PALOMATen automatiskt.

Var uppmärksam på att pallmagasinet PALOMAT® Double Up kan hantera 1+1 pall i förlängning av varandra – inte enskilda pallar. Det gäller för både stapling och avstapling.