Home » Övriga produkter » Pallmagasin » PALOMAT® GREENLINE

PALOMAT® GREENLINE

PALOMAT® Greenline – avstaplar och staplar tomma pallar automatiskt enkelt och säkert. PALOMAT® Greenline fungerar uteslutande via el 230V och kan därför placeras överallt – så länge det finns en stickkontakt för 230V i närheten.

  • All pallhantering sker i golvhöjd. Användaren sätter in eller tar bort pallarna med hjälp av en lyftvagn eller truck. Pallmagasinet PALOMAT® Greenline ser pallarna via fotosensorer, varefter de automatiskt staplas eller avstaplas en efter en.
  • Vid val av avstapling sätts en stapel in med max. 15 eller 25 pallar i PALOMATen, varefter pallarna individuellt automatiskt avstaplas. Vid val av stapling sätts pallarna in individuellt, varefter pallarna automatiskt staplas till max. 15 eller 25 pallar. Hela stapeln kan därefter tas ut.
  • PALOMAT® Greenline drivs enbart manuellt med hjälp av touchpanelen, när det ska bytas mellan stapling och avstapling eller omvänt. Därutöver arbetar PALOMAT® Greenline automatiskt.
  • Pallmagasinet PALOMAT® är ett standard pallmagasin men innehåller många möjligheter med avseende på olika palltyper och storlekar. Kundspecifika lösningar erbjuds.