Home » Om oss » Historia

Vår historia

I juni 2001 skickade Ricky Holmström, Hofpartners grundare, iväg den allra första offerten till Ortivus AB i Stockholm. Den gällde ett konstruktionsuppdrag på 3 månader. Företagets namn var då Holmström Engineering. Jobben rullade in och Ricky kontaktade sin barndomsvän Jerker Fjellman. Tillsammans omvandlade de båda företaget till aktiebolag med 50% av aktierna vardera. Namnet ändrades till Hofpartner AB, som står för Holmström och Fjellman Partner AB.

Fram till juli 2006 var företaget ett ingenjörsföretag som sålde konstruktion, legotillverkning och specialmaskiner. I juli 2006 förvärvades AMAL-SHAFT®, ett starkt varumärke med 50-årig historia.
Fem nyckelpersoner hos förra ägaren erbjöds anställning och följde med till Hofpartner.

I maj 2007 förvärvade Ricky alla aktier i bolaget och intensifierade fokuseringen på rullaxlar.

I maj 2008 uppfann Ricky den smarta lyften Liongrip®. Marknaden för lyften har sedan dess utvecklats avsevärt och Liongrip har sålts så långt borta som Australien.

Vi förvärvade de lokaler vi funnits i sedan starten år 2012. Året därpå byggde vi ut produktiondelen.

2014 inleddes ett intimt samarbete med Schlumpf Scandinavia AB och vi är idag även tillverkare av deras olika rullaxeltyper.

2016 gjorde vi vår hittills största investering, då vi införskaffade en 4-axlig svarv med 5 meters svarvlängd.

Vi har sedan 2008 haft en stadigt ökande tillväxt och satsar kontinuerligt på att utveckla Hofpartner AB till ett företag av högsta klass.