Home » Övriga produkter » Banrenare

Banrenare icke-kontakt

Ett Kelva Cleanflow banrenarsystem består av ett renarhuvud, antistat-enhet, filter/fläkt-enhet samt slang/rör-system. Ett brett utbud av modeller står till buds för att kunna rena alla typer av kontinuerligt rullande substrat. Bredder finns från 300mm till över 10 meter.
 
Vi erbjuder bl.a.  rengöringslösningar för speciella material så som tissue, kartong, glas, laminat, tidningspapper samt många fler.
 
Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och offert.
 
Nyhet! Kelva’s uppdaterade broschyr finns att ladda ned här.

Banrenare kontakt

Kelva kontaktbanrenare finns för kontinuerlig rengöring av både ensidig- och dubbelsidig materialbana. Specialutvecklade polymervalsar drar loss och transporterar bort föroreningar från banans yta till enkelt utbytbara adhesiva

Polymervalsarna är konstruerade för att ge mycket god kontakt med materialet, även vid lågt tryckk. Den aktiva antistatenheten, placerad efter rullarna, säkerställer att inget nytt damm sugs in efter passage av banrenarens rullar.

Dessa banrenare är mycket passande för rengöring av ytbelagt papper (glossy), film och folie med låga dammnivåer. Hastigheter upp till 300m/minut och banbredder upp till 2,5m.

Kontakta oss för mer information om kontaktbanrenare.

Banrenare av märket Kelva