Home » Övriga produkter » Membranpumpar

Membranpumpar

Vi marknadsför Kelvas hela utbud av membranpumpar tillsammans med deras nivåkontrollenhet LV. Membranpumpar används flitigt i industrin för att pumpa allt ifrån aggressiva vätskor till trögflytande emulsioner.

Pumparna har fördelen att de är helt luftdrivna och inga elmotorer krävs. Detta betyder att våra pumpar är ATEX-godkända och kan användas inom explosionsfarliga områden.

Läs mer om de olika varianterna nedan eller ladda ned Kelva’s uppdaterade broschyr.

Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Alla Kelva membranpumpar
är ATEX-godkända.

LF – membranpump

 • Mindre pulsation (-70%)
 • Lägre luftförbrukning (-30 till -50%
 • Lägre underhållskostnader
 • Längre membranlivstid
 • Inbyggd ljuddämpare

Kelvas LF-membranpump har en revolutionerande konstruktion med centralflödesteknik. Denna mycket kompakta membranpump är helt flexibel gällande placering vid installation. Den kan vändas hur som helst.

Tack vare centralflödestekniken, en effektivare luftmotor, ny klaffkonstruktion och flexibel membrandämpning dämpas både pulsation och ljudnivå avsevärt.

 

VP Membranpump

VP-membranpump

 • Klarar av att pumpa allt från vatten till slam med låg viskositet
 • Utmärkt i sitationer där man behöver en portabel och sänkbar pump
 • Bajonettöppning av lock som option

Detta är Kelvas klassiska membranpump. VP finns i en mängd storlekar. Locket kan i några modeller fås med bajonettöppning för snabb öppning och rengjöring. Membran och o-ringar kan fås i en mängd olika material beroende på vätska som ska pumpas.

IP-membranpump

 • Finns som enkel eller dubbelverkande
 • välj mellan 25 eller 70 liter/minut
 • Vridbara in och utgångsportar

Kelvas dubbelverkande IP-membranpumpar är specialkonstruerade för att pumpa flexofärg, lim och lösningsmedel. Maxflöde är 25 alternativt 70 liter/minut.

Pumpen kan fås som två sammankopplade enkelverkande pumpar eller som en dubbelverkande pump.

LV – nivåkontrollenhet

För att kontrollera ditt pumpsystem utan elektriska komponenter erbjuder vi vår nivåkontrollenhet LV.

LV2 ger signal (luft) vid låg nivå och LV6 ger signal vid hög nivå.

LV2 och LV6 är ATEX-godkända och får användas i explosionsfarligt område.