Home » Övriga produkter » Pallmagasin » PALOMAT® FLEXOMATIC

PALOMAT® FLEXOMATIC

AVSTAPLING OCH STAPLING AV EN PALL

PALOMAT® Flexomatic – staplar och avstaplar tomma pallar automatiskt. Användaren sätter in eller tar bort pallarna med hjälp av en lyftvagn eller truck. All pallhantering sker i golvhöjd. Pallmagasinet PALOMAT® Flexomatic ser pallarna via fotosensorer, varefter de automatiskt staplas eller avstaplas en efter en. Att använda denna maskin sparar på personalens kroppar och är ett bra kompliment till våra andra lyfthjälpmedel.

Vid val av avstapling insätts en stapel med max. 15 eller 25 pallar i PALOMATen, varefter pallarna individuellt automatiskt avstaplas. Vid val av stapling insätts pallarna individuellt, varefter pallarna automatiskt staplas till max. 15 eller 25 pallar. Hela stapeln kan därefter tas ut.

PALOMAT® Flexomatic drivs enbart manuellt med hjälp av touchpanelen, när det ska bytas mellan stapling och avstapling eller omvänt. Därutöver arbetar PALOMAT® Flexomatic automatiskt.

Pallmagasinet PALOMAT® är ett standard pallmagasin men innehåller många möjligheter med avseende på olika palltyper och storlekar. Kundspecifika lösningar erbjuds.