Page 7 - HOFPARTNER AB | AirHandle - Lyft med fingertoppskänsla

Foto: Larseric Fjellman
Hofpartner AB
Mor Annas väg 1
662 32 Åmål, Sweden
Hofpartner utvecklar, tillverkar och marknadsför
rullaxlar, chuckar och lyfthjälpmedel.
Förutom våra egna varumärken AMAL-SHAFT
®
och LionGrip
®
, är vi Kelvas representant i Sverige
avseende banrenare, pumpar och bromsreglering.
Främsta användningsområdet för rullaxlar och
chuckar är för att bära rullen vid av- och upp-
rullning av olika material. Rullaxlarna är luft-
expanderande och chuckarna är luft och/eller
mekaniskt expanderande. Material som rullas
med våra rullaxlar och chuckar är t.ex. papper,
kartong, textil, plast, tejp, etiketter och metallfolie.
Våra kunder återfinns huvudsakligen inom
pappers-, konverterings-, textil- och grafiska
industrin.
Företaget ligger i Åmål vid Vänerns västra strand i en bygd med omfattande pappersindustri. All konstruktion
sker i 3D-CAD och tillverkningen sker i vår kompletta verkstad med både styrda och manuella maskiner.
Tel. +46 (0)532 60 85 80
Fax +46 (0)532 133 80
Mail info@hofpartner.se
www.hofpartner.se
Med över 50 års erfarenhet av rullaxeltillverkning kan ni lita på oss – IN THE REEL WORLD.