Page 6 - HOFPARTNER AB | AirHandle - Lyft med fingertoppskänsla

www.hofpartner.se
PRODUKTDATA AIRHANDLE AHR-40/60
Maxlast
40/60 kg
Lyftrörelse
1920 /1600 mm
Montage
2 vagnar i skena
Drivtryck
6 Bar
Elmatning
1-fas 110-230VAC
Rätt verktyg till rätt användningsområde
På vårt patenterade manöverhandtag
monterar ni lätt det greppverktyg som bäst
passar era behov. I vår produktportfölj har
vi idag ett par standardiserade verktyg men
vi vet av erfarenhet att varje applikations-
område kräver sin egen utformning. För att
bäst kunna tillgodose era krav säljs samtliga
greppverktyg som fristående tillbehör.
AIRHANDLE
AHC-40/60
300
1110
508
(1600) (1920)
168,5
69
TILLBEHÖR