Page 5 - HOFPARTNER AB | AirHandle - Lyft med fingertoppskänsla

AIRHANDLE
AHR-40/60
Lyft för montage i nytt eller befintligt skensystem eller svängkran.
Unikt manöverhandtag och styrelektronik för kontroll av både lyft och gripdonets funktioner.
Ger användaren maximal enkelhet och säkerhet.
www.hofpartner.se
PRODUKTFÖRDELAR
• LYFTEN KAN ENKELT MONTERAS
i befintligt skensystem eller svängkran.
• LUFTDRIVEN LYFTVAJER
ger mjuk och följsam hantering.
• FÅ RÖRLIGA DELAR
ger hög driftsäkerhet.
• SNABB OCH LÄTTMANÖVRERAD.
Lyftrörelsen följer operatörens hand.
Kan smygköras med precision. Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan
enkelt höjas och sänkas genom att hålla direkt i godset.
• ENKEL ANSLUTNING AV OLIKA GRIPDON
under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner.