Page 3 - HOFPARTNER AB | AirHandle - Lyft med fingertoppskänsla

AIRHANDLE
AHC-80
Komplett vikarmskran med 3 m arm som är runtomsvängande 360º. Unikt manöverhandtag och styrelek-
tronik för kontroll av både lyft och gripdonets funktioner. Ger användaren maximal enkelhet och säkerhet.
PRODUKTFÖRDELAR
• 3 METER VIKARM
som kan svängas varvet runt
utan begränsningar. Arbetsyta med 6 m diameter.
• LUFTDRIVEN LYFTVAJER
ger mjuk och följsam
hantering.
• FÅ RÖRLIGA DELAR
ger hög driftsäkerhet.
• SNABB OCH LÄTTMANÖVRERAD.
Lyftrörelsen följer
operatörens hand. Kan smygköras med precision.
Då handtaget inte används är lasten utbalanserad
och kan enkelt höjas och sänkas genom att hålla
direkt i godset.
• ENKEL ANSLUTNING AV OLIKA GRIPDON
under
manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som
förhindrar att gods lossas felaktigt.
www.hofpartner.se