Home » Lyfthjälpmedel » Lyftredskap – Airhandle

Lyftredskap – Airhandle

AirHandle är ett luftdrivet lyftredskap för laster upp till 150 kg. Airhandle hjälper dig till en enkel och driftsäker hantering då lyftrörelsen följer operatörens minsta handrörelse och kan smygköras med hög precision.

Lyftredskapet AirHandle kan man antingen hänga i takskena eller montera på en fackverkskonstruktion med vikarm.

Då hantaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas och sänkas genom att hålla direkt i godset.

Med vår smarta snabbkoppling byter man enkelt gripdon. Flera olika säkerhetsfunktioner förhindrar att gods lossas felaktigt och att lyften används felaktigt.

AirHandle har få rörliga delar, vilket ger en hög driftsäkerhet.

Ert nya lyftredskap

I filmen här intill kan du se hur enkel och intuitiv hanteringen blir med AirHandle.

Notera hur minska handrörelse besvaras av lyftredskapet och hur det är omöjligt att släppa lasten när den inte ligger avlastad på ett underlag.

Skrolla ner och se våra olika utföranden.

Airhandle Pelarkran AHC

  • 3 meter vikarm
  • Få rörliga delar
  • Luftdriven lyftvajer – inga motorer eller olja
  • Snabb och lättmanövrerad
  • Enkelt att byta gripdon och konfigurationer
  • Max last 80kg

Specifikationer

Modell AHC-80
Maxlast: 80 kg
Lyftrörelse: 2000 mm
Armlängd: 3000 mm
Räckvidd: 360°
Drivtryck: 6 Bar
Elmatning: 1 fas 110-230VAC

 
 
 

Airhandle med Takskenor AHR

AirHandle levereras även som takhängd i skensystem. Detta ger en mycket smidig lösning med stort arbetsområde utan pelare som är i vägen.

Specifikationer

Modell AHR-40 / AHR-60
Maxlast: 40 kg / 60 kg
Lyftrörelse: 1920 / 1600 mm
Drivtryck: 6 Bar
Elmatning: 1 fas 110-230VAC

Airhandle Cylinderlyft AHS

AHS kan hängas antingen i en vikkran eller i ett skensystem i taket.

Genom att hänga AirHandle-kontrollen direkt i lyftcylindern kan man med AHS lyfta mycket högre laster än med AHC och AHR.

Specifikationer

Modell AHS-150-8 / AHS-150-10 / AHS-150-12
Maxlast: 150 kg
Lyftrörelse: 800 / 1000 / 1200 mm
Drivtryck: 6 Bar
Elmatning: 1 fas 110-230VAC