LIONGRIP® - AIRHANDLE - lyftanordningar

 

Industrin ställer idag högre krav på att arbetsplatser ska vara ergonomiskt utformade. Hofpartner marknadsför därför följande smarta lyftanordningar: Liongrip® och Airhandle. Båda lyftanordningarna baseras på samma patenterade pneumatiska styrning. Styrningen har ett antal smarta funktioner inbyggda. T.ex. styrning för olika vakuumfunktioner.

 

Liongrip® är en momentupptagande lyftanordning med en lyftarm som följer operatörens armrörelser upp och ner. I horisontalplanet är det operatören som står för rörelsen. Momentupptagande betyder att man kan greppa ett objekt utanför tyngdpunkten och lyfta.


AirHandle är en mycket smidig snabblyft som finns både som svängkran och som lättravers. Till AirHandle finns som standardtillval både vakuum- och mekaniska grepp.

Våra lyftanordningar är billiga att äga p.g.a. smarta enkla lösningar och få delar som kan gå sönder.

 

Vill Ni veta mer så tveka inte att kontakta oss!

 

 

Läs mer om Liongrip® här.

 

Läs mer om AirHandle här.

 

 

 Bläddra i våra broschyrer

 

Liongrip PDF

Bläddra i LionGrip® broschyr

 


Bläddra i Airhandle broschyr