Home » Lyftanordning – Liongrip

Lyftanordning – Liongrip®

Med lyftanordningen Liongrip® kan man lyfta stora laster i kombination med stor räckvidd. Lasten kan man greppa utanför tyngdpunkten. Liongrip® har ett kraftkänsligt styrhandtag och armen följer smidigt operatörens minsta handrörelse.

Liongrip® löser de uppgifter som traditionella lyftar går bet på. T.ex. kan man enkelt ladda en maskin från sidan.

Vår unika lyft gör er hantering viktlös och sparar Er personals ryggar och axlar.

Lyft med lyftanordningen Liongrip

LionGrip® finns bland annat i följande utföranden:

Liongrip® på räls | Teleskopisk Liongrip® | Liongrip® på pelare | Ledlåsning | Snabbkoppling för gripdon

Smart lyftanordning

Det smarta kraftkänsliga handtaget på lyften får armen att följa operatörens minsta rörelse upp och ner.

Den smarta lyftanordningen Liongrip® kan enkelt anpassas för olika applikationer. I styrningen finns en mängd inbyggda funktioner och förreglingar som i kombination med skräddarsydda gripdon garanterar både säkerhet och optimal hantering. Exempel på detta är: begränsning av lyftkraft, öppning inte möjligt när lasten är i luften, friblåsning för vakuumgrepp mm.

På grund av sin robusta och rena konstruktion kräver denna lyftanordning minimalt med underhåll och reservdelar och är därför mycket billig att äga.

Att installera Liongrip® är enkelt och tar minimalt med tid. En omflyttning är en smal sak.

Specifikationer:

  • Lyfthöjder standard: 1 m, 1,25m, 1,5m & 2m (andra på begäran, LG50 enbart 1m)
  • Armlängder standard: upp till 4 meter (längre på begäran)
  • Arbetsområde: över 400°
  • Lyftkapacitet: LG50 upp till 70kg, LG80 upp till 200kg
  • Elektrisk anslutning: 110 eller 230 VAC
  • Pneumatisk anslutning: 6 Bar
  • Färg: Gul

Liongrip® på räls

Har ni behov av att betjäna och flytta produkter mellan flera olika maskiner som står långt ifrån varandra, så har vi en förnäm rälslösning.
Lyftanordningen Liongrip® ställs på en vagn och vagnen rullar mycket lätt i två stålrälsar i golvet. Spalten i golvet är liten och en pallkärra åker obemärkt över öppningen.

  

Teleskopisk Liongrip®

Behöver ni en mycket lång arm kan vår lyftanordning Liongrip® med teleskopisk arm vara ett bra alternativ.
I detta unika lyftanordning har vi ersatt Liongripens vikarm med en teleskopisk arm och det blir möjligt att t.ex. nå långt in i en container och hämta säckar eller lådor.

Lyftanordning med teleskopisk arm

Liongrip® på pelare

Om vår standard vikarm är i vägen i er speciella applikation, så kan vi placera Liongrip® ovanpå en pelare. Med denna lösning är lyftanordningens arm alltid ur vägen och arbetsområdet är oinskränkt.

Armens undersida kommer då aldrig att gå under 2,1meters höjd.

Lyftanordning med ledlåsning

Som option till Liongrip® har vi utvecklat en steglös låsning av alla armens leder. Armen kan låsas både i sidled och i höjdled.

Denna funktion är bra när man vill använda Liongrip® som en arbetsfixtur eller bara vill kunna parkera armen i godtycklig position.

Ledlåsning på lyftanordningen liongrip

Snabbkoppling för gripdon

Vi har utvecklat en enhet för snabbt och enkelt byte av gripdon.

Som option finns även snabbkopplingen med integrerade luftkopplingar.

Styrningen på vår lyftanordning Liongrip® är förberedd med möjlighet till 4 olika konfigurationer för 4 olika gripdon. Man kan t.ex. variera säkerhetsfunktioner och känslighet.