Historik

 

I juni 2001 skickade Ricky Holmström, Hofpartners grundare, iväg den allra första offerten till Ortivus AB i Stockholm. Den gällde ett konstruktionsuppdrag på 3 månader. Företagets namn var då Holmström Engineering. Jobben rullade in och Ricky kontaktade sin barndomsvän Jerker Fjellman. Tillsammans omvandlade de båda företaget till aktiebolag med 50% av aktierna vardera. Namnet ändrades till Hofpartner AB, som står för Holmström och Fjellman Partner AB.

 

Fram till juli 2006 var företaget ett ingenjörsföretag som sålde konstruktion, legotillverkning och specialmaskiner. I juli 2006 förvärvades AMAL-SHAFT®, ett starkt varumärke med 50-årig historia.
Fem nyckelpersoner hos förra ägaren erbjöds anställning och följde med till Hofpartner.

 

I maj 2007 förvärvade Ricky alla aktier i bolaget och intensifierade fokuseringen på rullaxlar.

 

I maj 2008 uppfann Ricky den smarta lyften Liongrip®. Lyften har ny sålts till ett antal olika företag och applikationer. Framtiden ser mycket ljus ut!

 

Hofpartner AB i Åmål