Banrenare

 

Vi är agenter för AB Kelvas sortiment av banrenare i Sverige.  

Kelva har både kontaktbanrenare och kontaktfria banrenare.

 

För information kontakta Richard Holmström, 0703-48 17 74

 

Kelva icke kontaktbanrenare                                Kelva kontaktbanrenare

 

Vänster: Kontaktfri banrenare        Höger: Kontaktbanrenare

 

 

 

AB Kelvas produkter 

 

Rullaxlar & chuckar

 

Klicka här för produktsida